FANDOM


640px-Flik0004
פליק
גזענמלה
מיןזכר
מדבבדייב פולי (אנגלית)
תומר שרון (עברית)
רשימת הופעותבאג לייף
קשה להיות חרק!
צעצוע של סיפור 2
לערכים אחרים בשם הזה, ראה פליק (פירשונים).
"למען המושבה, ולנמלים נרדפות בכל מקום!"
—פליק

פליק הוא נמלה חרוצה ממין זכר מאי הנמלים. הוא חכם מאוד ובעל כושר-המצאה, אך בכל זאת נתפש כמוזר על ידי רוב הנמלים.